Factory

  • Factory Building No.48, Provincial Road, Fengzu Village, Shuangta Street, Jiangshan City, Quzhou City, Zhejiang, China

  • +86-570-4117188

  • acil@frdacil.com

  • +8618011712084

Office

  • Room 207, No.1, Jingui East Street, Jingui New Village, Guangyuan East Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong, China

  • +86-20-86211980

  • acil@frdacil.com

  • +8618011712084

Guangzhou Wholesale Market Store

  • Room 101, Building No.7, 1st Street Changyaoling, Jingui Village, Guangyuan East Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong, China